חיפוש
  • עו"ד בת אל זוהר סגל

האם החוק מיטיב עם החייבים או דווקא מרע את מצבם?חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, האם מיטיב עם החייבים או דווקא מרע את מצבם?


ביום 15/09/2019, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן:"החוק"). החוק שינה את הליכי פשיטת רגל, את הליכי חדלות פירעון ושינה את ההגנות שהיו קיימות לחייבים בהוצאה לפועל. בין היתר, בוטל הליך הכרזת חייב מוגבל באמצעים. כמו כן, במסגרת החוק, תהליך השיקום של החייבים מוגבל ל- 4 שנים אשר בסופן החייב יקבל הפטר מחובותיו.

ראשית, כדאי לשים לב לשמו של החוק – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כאשר יש דגש מיוחד על השיקום הכלכלי של החייב. כוונת המחוקק באה במטרה ובגישה כי יש לסייע בשיקום כלכלי של חייב יחיד ולקדם את שילובו מחדש במרקם החיים הכלכלי. בנוסף, יש כלים העשויים לסייע בהגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים.


מיקוד בשיקום הכלכלי של החייב


בבסיס החוק ניצב העיקרון שלפיו התכלית הראשונה בהליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא שיקומו הכלכלי של החייב, ולא הגנה על האינטרסים של הנושים ומקסום הליכי הגבייה. בהתאם, החוק החדש מאפשר לחייבים לעמוד ברף תנאי הסף ולנהל הליכי חדלות פירעון במטרה להביא לשיקום ולהיפטר מחובות, וביחד עם זאת, החוק מטיל מגבלות משמעותיות יותר על יכולת הגבייה של הנושים לסוגיהם.


שינוי ביחס החברה לחייב


החוק משנה גם את יחס החברה לחייב. ממישהו שיש להטיל עליו אות קלון - לגישה שלפיה לא כל היקלעות למשבר כלכלי היא בהכרח מעשה רמאות. אולם, החוק מתייחס באופן מחמיר אל מי שהגיע למצב של חדלות פירעון בשל מעשי רמייה, אל מי שנהג וממשיך לנהוג בחוסר תום-לב ואל מי שמנצל לרעה את הליכי חדלות הפירעון, ואף מקנה לכונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) סמכויות פליליות במקרים כגון אלה.


חובות נמוכים יחסית מול חובות גדולים


עוד שינוי שהביא אתו החוק, חייב שלו חובות הנמוכים מסך של 150,000 ש"ח, בקשתו תהיה תחת סמכות רשות האכיפה והגבייה. חייב שלו חובות למעלה מ-150,000 ₪, יהיה תחת סמכותו של האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, שמעכשיו ייקרא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". במקרה בו לחייב חוב הנמוך מסך של 50,000 ₪, תוגש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון מפורטת ומנומקת והחלטה בעניינו תינתן על ידי רשם ההוצאה לפועל. הליכי חדלות פירעון של תאגיד יידון בפני בית משפט המחוזי.


שינוי משמעותי בכל הנוגע לחייב עם דירת מגורים


שינוי נוסף מתייחס לחייבים בעלי דירת מגורים. חוק חדלות פירעון מרע את מצבם של חייבים רבים ומקל על עיקול הדירות. ההגנה לחייבים תצטמצם.

כאמור, אחת המטרות של החוק היא שיקומו של החייב ושילובו חזרה בחיים הכלכליים, תוך שמירה על כבודו. בפועל, החוק מחולל שינוי לרעה בתחום הזה, ונראה כי עם היכנסו לתוקף יהיו יותר ויותר בתי מגורים של חייבים אשר יימכרו במסגרת הליכי חדלות פירעון.

בטרם כניסת החוק לתוקף, במקרים רבים נמנעה מכירתו של בית המגורים של חייב שהינו בעלים או חוכר לדורות, הרשום במנהל מקרקעי ישראל או לשכת רישום המקרקעין, וזאת בעקבות תחולתו של סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. סעיף זה קובע כי במקרים בהם החייב הוא הבעלים או החוכר לדורות של בית מגורים, ובית המגורים נמכר במסגרת הליכי חדלות פירעון, יהפוך החייב לדייר של הבעלים החדשים אשר רכש את הנכס.

במצב זה הדירה תימכר כ"תפוסה" על ידי החייב ובני ביתו, מה שמוריד את ערכה לכשליש משוויה בשוק החופשי. מצב זה הפך פעמים רבות את מכירת הדירה ללא כדאית עבור הנושים, ובפועל בכדי לאזן בין זכות הנושים להיפרע מבית המגורים לעומת זכות החייב ומשפחתו שלא להיוותר ללא קורת גג, "רכש" בן זוגו של החייב, שמחצית מהדירה הייתה רשומה על שמו, את הדירה מהנושים בסכום נמוך ביותר, וכך ניצל למעשה החייב ממכירת דירת מגוריו.

אולם, החוק החדש מרע משמעותית את מצבם של חייבים בהליכי חדלות פירעון אשר בבעלותם דירה רשומה בלשכת רישום המקרקעין או במנהל מקרקעי ישראל מאחר והוא מבטל את ההגנה על פי חוק הגנת הדייר שניתנה לחייבים אלו עד כה. ייתכן והדבר יוביל לכך כי במסגרת הליכי חדלות הפירעון דירת מגוריו של החייב תוצע למכירה כ"פנויה", ולא כ"תפוסה", מה שיעלה את מחירה ואת האטרקטיביות שלה כלפי קונה פוטנציאלי. כך, לא יתאפשר עוד לבן זוגו של החייב לקנות את הדירה במחיר נמוך משמעותית משווי השוק.

במצב דברים זה ילחצו הנושים על מכירת דירת המגורים של החייב, וייתכן כי נראה דירות רבות של חייבים אשר ימכרו במסגרת הליכי חדלות פירעון, כאשר התרופה לחייב ובני משפחתו תימצא במתן דיור חלופי בפועל או בשווה כסף.


אז לסיכום – האם החוק מיטיב עם חייבים או מרע את מצבם?


חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי צמצם את האפשרויות של החייב להתנהל מול החובות, כך שאם לחייב מספר תיקים עומדת לפניו אפשרות של איחוד תיקים – 3% מידי חודש או לפנות להליכי חדלות פירעון. נראה לכאורה כי החוק פוגע בחייבים רבים, אך בפועל ביטול הליך הכרזת חייב מוגבל באמצעים באמצעות החוק החדש מונע מחייבים לנהל הליכים ממושכים ומיותרים, הליכים אשר בסופו של יום מותירים חייבים עם חוב גבוה, הגבלות ותשלום צו תשלומים חודשי לשווא שלא הקטין כלל את קרן החוב.


נקלעתם לחובות גדולים?


מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום כמה שיותר מהר. ייעוץ מקצועי יחסוך לכם טעויות יקרות ויסייע לכם לצאת לדרך חדשה כמה שיותר מהר.

משרדנו מתמחה בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון עם ניסיון מוכח בתחום. יש לנו התמחות ייחודית בכל מה שקשור לחדלות פירעון וטיפול בחובות. ונעמיד לרשותך ייעוץ וטיפול משפטי בליווי אישי לכל הדרך עד להסדרת החובות או הפטר. לפנייה לייעוץ משפטי 050-8171474


עורכת הדין בת אל זוהר סגל, בעלת תואר ראשון במשפטים (LLB), חברה בלשכת עורכי הדין בישראל ומגשרת מוסמכת הן בתחום העסקי והן בדיני משפחה. עורכת הדין, בת אל זוהר סגל, בעלת ניסיון רב בתחום המשפט האזרחי מסחרי לרבות, בתחום ההוצאה לפועל ופשיטת רגל, מקרקעין, דיני משפחה ותחום החוזים.